Osteopat, Naprapat och Kiropraktor

Vad är skillnaden?

Många frågar vad skillnaden är mellan de olika manuella terapiformerna naprapati, kiropraktik och osteopati.

Den främsta anledningen till att jag valde att utbilda mig till osteopat är att jag upplever den som mer heltäckande och bred. För mig är det viktigt att det inte endast är patientens symptom eller vissa specifika tekniker som står i fokus för behandlingen utan individen som helhet. Som osteopat för jag ett resonemang kring hur och varför symptomen har uppkommit och hur individen bäst behandlas utifrån hans eller hennes förutsättningar och behov. Här kan det förekomma vissa skillnader i hur respektive terapeut tolkar patientens besvär och hur de har uppstått. Jag anser att osteopatin erbjuder en effektiv och mjuk modell för att undersöka, diagnosticera och behandla grundorsaken till patientens besvär både på kort och lång sikt.

Precis som det finns skillnader mellan osteopater, kiropraktorer och naprapater finns det således skillnader mellan terapeuter inom respektive yrkesområde. Mitt expertområde är manuell behandling utefter den osteopatiska metoden och filosofin och jag lyssnar gärna på dina eventuella frågor och funderingar.

Behandling för ryggvärk- Pokorny Osteopat Stockholm