OSTEOPATI

Behandling av nackvärk - Pokorny Osteopat Stockholm

Osteopati är en manuell behandlingsform som betonar kroppens dynamiska helhet och självläkande förmåga.

Osteopatins historia

Osteopatin utvecklades i USA under 1800-talet av läkaren Andrew Taylor Still men kom till Sverige först på 1970-talet och har långsamt vuxit sig större sedan dess. Idag finns det ca 300 aktiva osteopater i landet och två skolor, en i Göteborg och en i Stockholm.

I Europa, USA och Australien är osteopatin väl utbredd och i många länder är osteopaterna legitimerade. Här i Sverige är vi, än så länge, diplomerade.

Vad gör osteopaten?

Osteopaten jobbar med att återskapa balans i kroppen vilket kan innebära olika saker för olika människor.

Kanske orsakar ett akut diskbråck en rejäl smärta eller så rör det sig om andra typer av besvär som kronisk huvudvärk, magproblem, muskel/ledvärk eller allmän stelhetskänsla i kroppen. Andra kanske upplever stress i kroppen och sinnet som påverkar hälsan negativt. Många väljer också att gå på behandling för att förebygga framtida problem, lite som att lämna in bilen på service.

Behandling av ryggvärk kvinna - Pokorny Osteopat Stockholm

Symtom och behandling

Symtomen är självklart viktiga, men mitt fokus ligger också på att utröna vad som har lett fram till att symtomen och situationen är som den är idag.

Detta gör jag genom att:

  • Ta en utförlig patient historik
  • Observera patientens hållnings- och rörelsemönster
  • Testa ev. ortopediska, neurologiska, medicinska tester som blodtryck, reflexer, led/muskeltester osv.

Om ingen vidare medicinsk utredning behövs så börjar behandlingen.

All osteopatisk behandling grundar sig på principerna att människan är en enhet (bestående av kropp, sinne, själ), kroppen har ett eget inneboende självreglerande och självläkande system, vår struktur (skelett, muskler, ligament) och funktion (vår fysiologi) är sammanlänkade.

Styrkan i osteopatin som jag ser det är inte bara ett stort utbud av tekniker utan tanken bakom användandet av dem. Som osteopat tittar jag på hur kroppens struktur påverkar och påverkas av kroppens funktion, var det finns ev. svaga områden och hur jag kan bidra till att stärka dem.

Strävan är att starta och bistå en förändringsprocess som på sikt leder till att kroppen håller sig i balans och att individen därmed har bästa möjliga förutsättningar för hälsa och välmående.

Många uppskattar osteopati tack vare att behandlingen är skräddarsydd för varje enskild individ och att den upplevs som mjuk och behaglig.