Osteopati är en manuell medicin som syftar till att hjälpa människor tillbaka till bättre balans och välmående både på kort och lång sikt. Osteopaten jobbar alltså med att återskapa balans i kroppen vilket kan innebära olika saker för olika människor.

  Vanliga symtom/besvär som fördelaktigt behandlas med osteopati:

  • Besvär i rörelseapparaten som innefattar bla muskel, bindväv (fascia), skelett.
  • Hållningsrelaterade besvär.
  • Stressrelaterade besvär.
  • Idrottsskador.
  • Besvär i mage/tarm.
  • Akuta (tex ryggskott) och kroniska/mer långtgående besvär (tex artros)
  • Huvudvärk
  • Menstruationsrelaterade besvär.
  • Ev. besvär i och med graviditet (foglossning mm)

  Listan kan göras längre, behandlingen är individanpassad och det är därmed inte ditt “besvär” eller “tillstånd” som får behandling utan Du med allt vad det innefattar av historia, erfarenheter, ev skador/trauman osv. Ibland är det inte det området som skriker mest som behöver hjälp i första hand. Ibland behöver vi kanske “släcka en brand” för att komma åt grundproblemet hos just Dig. Behandlingen yttrar sig därmed olika för olika individer och det är där jag tycker osteopatin har sin styrka, det finns ingen färdig mall.

  Behandling för ryggvärk- Pokorny Osteopat Stockholm

  Många brukar uppfatta behandlingen som mjuk, djupt avslappnande och inte sällan som att man kanske inte känner vad som händer alla gånger förrän efter behandlingstillfället. Detta är förstås olika beroende på vem som ligger på bänken och hur just h kropp och nervsystem tar emot behandlingen.

  Osteopatins historia

  Osteopatin utvecklades i USA under 1800-talet av läkaren Andrew Taylor Still men kom till Sverige först på 1970-talet och har långsamt vuxit sig större sedan dess. Idag finns det ca 300 aktiva osteopater i landet och två skolor, en i Göteborg och en i Stockholm.

  I Europa, USA och Australien är osteopatin väl utbredd och i många länder är osteopaterna legitimerade. Här i Sverige är vi, än så länge, diplomerade.

  Vad gör osteopaten?

  Osteopaten jobbar med att återskapa balans i kroppen vilket kan innebära olika saker för olika människor.

  Kanske orsakar ett akut diskbråck en rejäl smärta eller så rör det sig om andra typer av besvär som kronisk huvudvärk, magproblem, muskel/ledvärk eller allmän stelhetskänsla i kroppen. Andra kanske upplever stress i kroppen och sinnet som påverkar hälsan negativt. Många väljer också att gå på behandling för att förebygga framtida problem, lite som att lämna in bilen på service.

  Kroppsbehandling - Pokorny Osteopat Stockholm

  Symtom och behandling

  Symtomen är självklart viktiga, men mitt fokus ligger också på att utröna vad som har lett fram till att symtomen och situationen är som den är idag.

  Detta gör jag genom att:

  Ta en utförlig patient historik
  Observera patientens hållnings- och rörelsemönster
  Testa ev. ortopediska, neurologiska, medicinska tester som blodtryck, reflexer, led/muskeltester osv.
  Om ingen vidare medicinsk utredning behövs så börjar behandlingen.

  All osteopatisk behandling grundar sig på principerna att människan är en enhet (bestående av kropp, sinne, själ), kroppen har ett eget inneboende självreglerande och självläkande system, vår struktur (skelett, muskler, ligament) och funktion (vår fysiologi) är sammanlänkade.

  Styrkan i osteopatin som jag ser det är inte bara ett stort utbud av tekniker utan tanken bakom användandet av dem. Som osteopat tittar jag på hur kroppens struktur påverkar och påverkas av kroppens funktion, var det finns ev. svaga områden och hur jag kan bidra till att stärka dem.

  Strävan är att starta och bistå en förändringsprocess som på sikt leder till att kroppen håller sig i balans och att individen därmed har bästa möjliga förutsättningar för hälsa och välmående.

  Många uppskattar osteopati tack vare att behandlingen är skräddarsydd för varje enskild individ och att den upplevs som mjuk och behaglig.